Prawnik a adwokat - Nasza kancelaria oferuje pomoc radców prawnych. Dzięki znajomości prawa oraz przepisów skutecznie Ci pomożemy!
 
 

Wśród społeczeństwa panuje mylne wyobrażenie, że prawnik i adwokat mają te same uprawnienia. Otóż nie. Miedzy tymi osobami panuje dość istotna różnica, która polega na uzyskanych kwalifikacjach zawodowych. Mianowicie, prawnikiem może być nazywana każda osoba, która ukończyła studia prawnicze.

Adwokatem natomiast nazywamy osobę, która posiada uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Jest nimi ukończona aplikacja adwokacka, która przygotowuje prawnika do prawidłowego wykonywania czynności prawnych. Jednym słowem pozwala w praktyce stosować teorię. Mając to na względzie, słusznym jest zauważenie, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale już nie każdy prawnik jest adwokatem. Ta różnica jest dość istotna a niestety bardzo mało osób na nią zwraca uwagę.


Forum Adwokat Katowice