Doświadczony notariusz Magdalena Gimza

Doświadczony notariusz Magdalena Gimza to gwarancja Twoich udanych transakcji, jak również pewność zawieranych umów. W dzisiejszych czasach, w których prawo stanowi skomplikowaną część życia codziennego, warto korzystać z usług jedynie doświadczonego prawnika, takiego który odnosi się z do swojego fachu z pełnym zaangażowaniem i pasją.

Kancelaria notarialna położona się w samym sercu Katowic – kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 6. Jest to trzecia kamienica od strony Placu Miarki. Dobra lokalizacja sprawia, że dotarcie do kancelarii nie powinien stanowić żadnego problemu. Dojście do kancelarii jest możliwe zarówno od przystanku tramwajowego, jak również z autobusowego.  Natomiast, jeśli przemawia za tym wyjątkowy charakter czynności, albo szczególna okoliczność to jest możliwość wykonania czynności notarialnej także w innym miejscu, niż  kancelaria notarialna.

Utrzymując długoletnią tradycję notariatu w Polsce, kierujemy się jedynie rzetelnym, merytorycznym, jak również indywidualnym nakierunkowaniem do klienta.

Do zakresu zadań wykonywanych w kancelarii notarialnej należą w szczególności:

– sporządzanie aktów notarialnych

– sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

– sporządzanie protestów weksli oraz czeków

– sporządzenia odpisów, odpisów, a także wyciągów z dokumentów

– spisywanie protokołów

– doręczenia oświadczeń

– składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

– podejmowanie czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

– przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, jak również danych na elektronicznych nośnikach informacji

Przed przystąpieniem do czynności notarialnych należy skontaktować się z notariuszem, albo innym pracownikiem kancelarii w celu ustalenia wymaganych dokumentów. Notariusz ma również obowiązek weryfikacji dostarczonych dokumentów w celu ustalenia, czy są one wystarczającą podstawą do wykonania czynności notarialnej.

Za podjętą czynność notarialną, notariuszowi należna jest tak zwana taksa notarialna. Jest to bowiem wynagrodzenie notariusza za wykonanie danego zadania.